การจับยุงของเครื่องดักจับยุง Black Hole

Photocatalysis

Black Hole ใช้การทำงานของปฏิกิริยา Photocatalysis ในการดักจับยุง ซึ่งเป็นวิธีที่จับยุงอย่างเห็นผล และไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยดักจับยุงด้วยการทำปฏิกิริยาของ สารไทเทเนียมไดออกไซด์(TiO2) และ แสงจากหลอดไฟ UVA 352 nm เกิดผลเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อล่อยุงให้มาติดกับ

Contact us
Subscribe to our newsletter

Receive the latest news, discounts and promotions first in your inbox

รับข่าวสารและโปรโมชั่น

© Copyright 2020 Pan Science | All rights reserved

ลิขสิทธิ์ 2563 บริษัท แพนไซเอ็นซ์ 1999 จำกัด

×
0 item